Ochrana osobních údajů (GDPR)

Zásady ochrany soukromí

 1. Správce osobních údajů:

  Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů je Kateřina Svobodová.
  Kontaktní údaje:
  Treves CZ, s.r.o.
  VGP Park Ústí nad Labem, Hala 3, 4, Přestanov 116
  PSČ: 403 17 Přestanov, Česká republika
  email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 2. Osobní údaje, které zpracováváme a používáme:

  Zpracováváme především osobní údaje jako: jméno a příjmení, kontaktní telefon, kontaktní e-mail, adresu, vzdělání, praxi, jazykové znalosti, znalosti z oblasti práce na PC.
  Nikdy nevyžadujeme osobní údaje, které se netýkají náborového procesu.
  Vámi poskytnuté osobní údaje používáme vždy jen k účelu, pro který nám byly poskytnuty  a o tomto účelu vždy uživatele transparentně informujeme.
  Společnost TREVES CZ s.r.o. zpracovává osobní údaje manuálně a automaticky a tyto údaje jsou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům společnosti TREVES CZ s.r.o.
  Žádný další zpracovatel není oprávněn využívat poskytnuté osobní údaje pro své vlastní, marketingové či jkékoli jiné účely.
  Kontaktní údaje jako e-mail či telefon uživatelů využíváme pouze za účelem kontaktování uživatele v rámci náborového procesu. Uvedené kontakty nevyužíváme k zasílání obchodních sdělení.

 3. Jak chráníme Vaše osobní údaje

  Společnost TREVES CZ s.r.o. přijímá veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem uvedeným v Zákoně nebo jiných závazných předpisech  a k vyloučení možnosti neoprávněného nebo nahodilého přístupu k osobním údajům , jejich změně, ztátě či zničení, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování , jakož i k jinému zneužití. Tato povinost platí i po ukončení zpracování osobních údajů.
  Ochrana dat je zajištěna systémem přístupových práv, čímž zajišťujeme ochranu dat před neoprávněným přístupem .
  Všechny oprávněné osoby mající přístup k osobním údajům jsou vázány mlčenlivostí.

 4. Práva uživatelů, která respektujeme

  Transparentnost
  Právo na přístup k osobním údajům
  Právo na opravu
  Právo na výmaz („Právo být zapomenut“)
  Právo na omezení zpracování
  Právo na ochranu soukromí

 5. Poskytnutí údajů třetím stranám

  Osobní údaje poskytnuté uchazeči o zaměstnání prostřednictvím Dotazníku pro uchazeče nejsou třetím stranám poskytovány.